Economi sy'n cyfyngu ar fasnach gydag economïau eraill yw awtarci, ac felly mae'n dibynnu yn hollol ar adnoddau ei hunain.

GeirdarddiadGolygu

Daw'r gair "awtarci" o'r cywerthydd Saesneg autarchy (autarky mewn Saesneg Americanaidd), sydd ei hunan yn dod o'r gair Groeg am hunangynhaliaeth, αὐτάρκεια (o αὐτο, "hunan", a ἀρκέω, "i ddigoni"). Weithiau caiff ei gymysgu gydag awtarchiaeth, sef hunanlywodraeth, neu awtocratiaeth, sef unbennaeth.

Awtarcïau hanesyddolGolygu

DS: Mae dyddiadau yn frasamcanion, a statws awtarciaidd polisïau yn ddadleuol.