Cân i Gymru 1971


Cynhaliwyd trydedd gystadleuaeth Cân i Gymru ar 31 Gorffennaf 1971 dan yr enw 'Cân Disg a Dawn'. Enillydd y gystadleuaeth oedd Eleri Llwyd gyda'r gân 'Breuddwyd', a gafodd ei rhyddhau yn ddiweddarach dan yr enw 'Nwy yn y Nen'. Dyma'r gystadleuaeth gyntaf i'w darlledu mewn lliw.

Cân i Gymru 1971
Rownd derfynol 31 Gorffennaf 1971
Lleoliad Stiwdio BBC Cymru, Caerdydd
Artist buddugol Eleri Llwyd
Cân fuddugol Breuddwyd
Cân i Gymru
◄ 1970        1972 ►
Artist Trefn Cân Cyfansoddw(y)r Safle Pwyntiau
01 Pan Ddaw e'n Ôl 4ydd 33
Yr Awr 02 Tyrd Adre'n Ôl Alwyn Humphreys 2il 39
Eleri Llwyd 03 Breuddwyd (Nwy yn y Nen) Dewi 'Pws' Morris 1af 43
04 Rhed 5ed 31
05 Derek Boote 3ydd 36
Delwedd:EleriLlwyd.png
'Breuddwyd' gan Eleri Llwyd oedd Cân i Gymru 1971