Grŵp ethnig sy'n byw'n bennaf yn nhalaith Louisiana yr Unol Daleithiau, ac yn Nhaleithiau Arfordir Canada a Québec ble mae disgynyddion i'r alltudiaid yr Acadiaid gwreiddiol yn byw, yw'r Cajuns ( / k eɪ dʒ ən / ; Ffrangeg: les Cadiens [le kadʒɛ̃] , a elwir hefyd yn Acadians (Ffrangeg: les Acadiens [lez‿akadʒɛ̃] ).[1] Yn Louisiana, mae Acadiaidd a Cajun yn aml yn cael eu defnyddio fel termau diwylliannol eang heb gyfeirio yn benodol at ddisgynyddion yr Acadiaid a alltudiwyd. Heddiw, mae'r Cajuns yn ffurfio cyfran sylweddol o boblogaeth de Louisiana ac mae ganddynt ddylanwad mawr ar ddiwylliant y dalaith.[2]

Tra bod Louisiana Isaf wedi'i gwladychu gan ymfudwyr Ffrengig ers diwedd yr 17g, mae'r Cajuns yn olrhain eu gwreiddiau i'r mewnlifiad o ymfudwyr Acadia ar ôl y Difyrriad Mawr o'u mamwlad yn ystod y gwrthdaro rhwng Ffrainc a Phrydain cyn y Rhyfel Saith Mlynedd (1756 i 1763). Roedd y rhanbarth Acadia y mae Cajuns modern yn olrhain eu tarddiad iddo yn cynnwys yr hyn sydd bellach yn Nova Scotia, Brunswick Newydd, Prince Edward Island ynghyd â rhannau o ddwyrain Quebec a gogledd Maine. Ers iddynt ymsefydlu yn Louisiana, mae'r Cajuns wedi datblygu eu tafodiaith eu hunain, Ffrangeg Cajun, ac wedi datblygu diwylliant bywiog sy'n cynnwys llwybrau gwerin, cerddoriaeth a bwyd. Mae gan ranbarth Acadiana gysylltiadau cryf â nhw.[3]

CyfeiriadauGolygu

  1. Valdman, Albert; Kevin J. Rottet, gol. (2009). Dictionary of Louisiana French: As Spoken in Cajun, Creole, and American Indian Communities. University Press of Mississippi. t. 98. ISBN 978-1-60473-404-1.
  2. Carl A. Brasseaux, Acadian to Cajun: Transformation of a People. Jackson, Miss.: University Press of House Webster's Unabridged Dictionary, 2nd edition
  3. Cecyle Trepanier, "The Cajunization of French Louisiana: forging a regional identity." Geographical Journal (1991): 161-171.