Aelod o grŵp crefyddol a ddanfonir i ardal er mwyn sôn am y grefydd neu i wneud gwaith arall megis addysg, llythrennedd, cyfiawnder cymdeithasol, iechyd a datblygiad economaidd ydy cenhadwr (ffurf fenywaidd cenhades; lluosog: cenhadon). Gan amlaf, defnyddir y term ar gyfer cenhadon Cristnogol, ond gellir ei ddefnyddio ar gyfer unrhyw gredo neu ideoleg.

Cenhadon Cymreig

golygu