Yn y corff, math o organ ydyw chwarren (lluosog: 'chwarennau') sy'n creu ac yn rhyddhau hormonau a chemegolion eraill, yn aml i mewn i'r gwaed neu fannau eraill. Ceir sawl math o chwarren yn y corff dynol ac mewn anifeiliaid eraill. Mae'r chwarennau poer yn secretu poer, fel yr awgryma'r gair.

Chwarren fandiblaidd (yr ên isaf). Dwy fath o alfeoli: y 'serws' (chwith) a'r 'mwcys' (dde).

MathauGolygu

Gellir dosbarthu chwarrennau i ddau ddosbarth:

  • Chwarennau endocrin — chwarennau sy'n secretu'n (Sa: secrete) uniongyrchol yn hytrach na thrwy bibell.
  • Chwarennau ecsocrin — sy'n secretu eu cynnwys drwy dwythell (math o bibell). Ceir tri math:
    • chwarren apocrin
    • chwarren holocrin
    • chwarren merocrin

EnghreifftiauGolygu

Delweddau ychwanegolGolygu

CyfeiriadauGolygu

Chwiliwch am chwarren
yn Wiciadur.