Coleg Glan Hafren

Coleg addysg bellach yng Nghaerdydd, Cymru yw Coleg Glan Hafren. Mae dros 12,000 o fyfyrwyr yn mynychu'r coleg. Darparir dros 800 o gyrsiau gan gynnwys Lefelau-A, cyfle i fyfyrwyr ail-eistedd TGAU; cyrsiau ieithoedd, cyrsiau busnes a phroffesiynol megis cyfraith, marchnata, cyfrifedd, gwallt a harddwch, cyrchu; ESOL a Drws Agored; chwaraeon, arlwyo, gofal plant, teithio a thwristiaeth; cyrsiau ccreadigol a digidol, periannu ac adeiladu. Mae'n gwasanaethu myfyrwyr o 14 oed ymlaen, mae myfyriwr hynaf y coleg yn 80 oed. Mae cyrisau hefyd ar gael ar gyfer myfyrwyr rhyngwladol, odan yr enw Coleg Ryngwladol Caerdydd, odan achrededig y Cyngor Prydeinig.

Coleg Glan Hafren
Sefydlwyd 1989
Math Coleg addysg bellach
Cadeirydd Jacquie Turnbull
Llywydd Rob Larkins
Staff 500
Myfyrwyr 12,000
Lleoliad Caerdydd, Baner Cymru Cymru
Campws Trowbridge Road, Tredelerch
The Parade, canol Caerdydd
Logo Coleg Glan Hafren.gif
Gwefan http://www.glan-hafren.ac.uk/

Mae gan y coleg ddau gampws ar bedwar safle. Lleolir un ar Trowbridge Road, Tredelerch yn nwyrain y ddinas, a'r capws arall yng nghanol y ddinas gyda dwy safle yn 27 a 35, The Parade. Mae'r coleg hefyd yn rhedeg saoln trin gwallt a harddwch masnachol yn Arcêd Castell Caerdydd, sef y Design Academy. Maen't hefyd yn darparu cyrsiau ar safleoedd allanol, megis rhai yn Nhrelái.

Sefydlwyd y coleg ym 1989, ac ymgorfforwyd gan siarter frenhinol ym 1993. Bwriadwyd i'r coleg wasanaethu ardal ddwyreiniol Caerdydd gyda choleg arall yn gwasanaethu'r gorllewin. Mae chwe cyfadran o fewn y coleg.

Dolenni allanolGolygu