Agor y brif ddewislen

Term a ddefnyddir wrth gyfeirio at addysg yn y Deyrnas Unedig a Gweriniaeth Iwerddon ydy addysg bellach. Addysg ôl-16 ydyw lle nad yw'n orfodol ar gyfer y myfyrwyr, sydd yn wahanol i'r addysg a ddarperir mewn prifysgolion (addysg uwch). Gall fod ar unrhyw lefel, o hyfforddiant elfennol i Uwch Ddiploma Cenedlaethol neu Radd Sylfaen.

Gan amlaf, gwneir gwahaniaeth rhwng addysg bellach ac addysg uwch, sef addysg ar lefel uwch na'r hyn a geir mewn ysgol uwchradd, ac fe'i ddarperir fel arfer gan sefydliadau penodol fel prifysgolion. O ganlyniad, mae addysg bellach yn y Deyrnas Unedig yn cynnwys addysg ar gyfer pobl dros 16 oed, gan hepgor prifysgolion fel arfer. Caiff ei ddysgu mewn colegau addysg bellach yn bennaf, ond weithiau mae'n cynnwys dysgu yn y gweithle a sefydliadau dysgu cymunedol ac addysg i oedolion. Mae hyn yn cynnwys cyrsiau ôl-16 sy'n debyg i'r rhai a ddysgir mewn ysgolion a chyrsiau is-radd sy'n debyg i'r rhai a ddysgir mewn colegau addysg uwch (sy'n dysgu cyrsiau lefel gradd) ac mewn rhai prifysgolion.

CymruGolygu