Mewn daeareg mae craig neu greigiau yn globynfaen naturiol wedi ei ffurfio o fwynau. Cânt eu eu dosbarthu yn greigiau igneaidd sy'n cael eu ffurfio gan llosgfynyddoedd, creigiau gwaddod a chreigiau metamorffig. Creigiau metamorffig yw creigiau igneaidd neu waddodol wedi'u newid gan wres neu wasgfa. Creigiau sy'n dod o'r gofod y tu hwnt i'r ddaear yw Sêr gwib.

Craig

Gellir dosbarthu creigiau yn greigiau crynion, neu hen greigiau a chreigiau newydd, yn ogystal.

Gweddillion anifeiliaid a phlanhigion mewn creigiau yw ffosilau.

Mathau o Greigiau

golygu

Mathau o Greigiau Igneaidd

Mathau o Greigiau Gwaddod

Mathau o Greigiau Metamorffig

Gweler hefyd

golygu
Chwiliwch am craig
yn Wiciadur.