Croeso Cymru (Saesneg: Visit Wales) yw tîm twristiaeth Llywodraeth Cymru sydd yn rhan o isadran Twristiaeth a Marchnata o fewn yr Adran Economi, Gwyddoniaeth a Thrafnidiaeth.[1]

Croeso Cymru
Enghraifft o'r canlynolOfficial tourism agency Edit this on Wikidata
IaithSaesneg, Cymraeg Edit this on Wikidata
Rhiant sefydliadLlywodraeth Cymru Edit this on Wikidata
Gwladwriaethy Deyrnas Unedig Edit this on Wikidata
Gwefanhttps://www.visitwales.com, http://visitwales.com Edit this on Wikidata

Cymerodd Croeso Cymru y gwaith o hybu twristiaeth i Gymru a wnaed yn flaenorol gan Fwrdd Croeso Cymru, a oedd yn Gorff a Noddir gan Lywodraeth Cymru. Swyddogaeth Croeso Cymru yw cefnogi'r diwydiant twristiaeth, gwella twristiaeth yng Nghymru a darparu fframwaith strategol lle gall mentrau preifat elwa o dwf cynaliadwy er mwyn cyfrannu at les economaidd, cymdeithasol ac amgylcheddol Cymru.[1]

Croeso Cymru yn cael ei hysbysebu ar awyren Bmibaby Boeing 737-500

Cefndir

golygu

Amcangyfrif fod twristiaid yn gwario oddeutu £14 miliwn y dydd yng Nghymru, sy'n rhoi cyfanswm o £5.1 biliwn y flwyddyn. Yn 2009 amcangyfrwyd fod cyfraniad uniongyrchol twristiaeth i'r economi yn 5.8% o GDP heb gyfri unrhyw adwerthu anuniongyrchol. Roedd tua 90,000 yn cael eu cyflogi yn uniongyrchol yn y maes twristiaeth, sydd yn 6.9% o'r gweithlu, yn uwch na unrhyw un arall o wledydd Prydain.[2]

Yn 2014 gwnaed 10 miliwn o ymweliadau i Gymru gan drigolion o wledydd Prydain a daeth 64% ohonynt ar wyliau, 28% i ymweld â ffrindiau a pherthnasau a 6% ar daith fusnes.[2]

Yn yr un flwyddyn roedd ychydig llai na 1 miliwn o ymweliadau gan dwristiaid o dramor. Tarddiad pwysicaf ymwelwyr tramor yw Gweriniaeth Iwerddon (148,000), Ffrainc (111,000), yr Almaen (92,000) ac UDA (90,000).[2]

Mae twristiaeth yn arbennig o bwysig i economi cefn gwlad ac yn fwy dibynnol ar incwm o'r sector nac ardaloedd eraill.[3] Y gweithgareddau mwyaf poblogaidd i dwristiaid yng Nghymru yw: cerdded, nofio, ymweld â lleoedd o ddiddordeb hanesyddol fel cestyll ac ymweld ag amgueddfeydd a galerïau. Yr atyniad mwyaf poblogaidd yw Amgueddfa Werin Cymru sy'n denu dros 500,000 o ymwelwyr yn flynyddol.[4]

Yn 2014, roedd tua 79,000 o lefydd gwely mewn llety â gwasanaeth a thua 63,000 o lefydd mewn llety hunan ddarpar.[5]

Canolfannau Croeso

golygu

Mae 39 o ganolfannau croeso o gwmpas Cymru (yn 2016), sy'n fan cychwyn i nifer o ymwelwyr, yn cynnig gwybodaeth leol a gwasanaethau bwcio llety a nifer fawr o wasanaethau arall.[6]

Rheolir y canolfannau gan 29 Awdurdod Rheoli gwahanol (sy'n cynnwys Awdurdodau Parciau Cenedlaethol ac Awdurdodau Lleol) ac mae Croeso Cymru yn cydlynu'r rhwydwaith i osod a monitro safon y gwasanaeth, yr wybodaeth a gofal cwsmer.[7]

Hanes Bwrdd Croeso Cymru

golygu

Sefydlwyd Bwrdd Croeso Cymru yn 1969 o ganlyniad i Ddeddf Datblygu Twristiaeth 1969 ac fe ehangwyd ei rôl yn dilyn Deddf Twristiaeth (Hyrwyddo dramor) (Cymru) 1992. Ar 23 Tachwedd 2005 pasiwyd 'Gorchymyn Diddymu' gan Gynulliad Cenedlaethol Cymru a throsglwyddwyd swyddogaethau'r corff yn llwyr i Lywodraeth Cymru ar 1 Ebrill 2006. Daeth Bwrdd Croeso Cymru i ben ar y diwrnod hwnnw.

Dolenni allanol

golygu

Cyfeiriadau

golygu