Cyrff a Noddir gan Lywodraeth Cymru

Cyrff cyhoeddus anadrannol yw Cyrff a Noddir gan Lywodraeth Cymru (CNLCau) (Saesneg: Welsh Government sponsored bodies WGSBs) sy'n cael eu cyllido'n uniongyrchol gan Lywodraeth Cymru. Cyn gweithredu Deddf Llywodraeth Cymru 2006, roedden nhw'n cael eu hadnabod fel Cyrff Cyhoeddus a Noddir gan y Cynulliad.

Rhestr o gyrff cyhoeddus

golygu

Mae rhestr o Cyrff Cyhoeddus yng Nghymru i gael ar wefan Llywodraeth Cymru.

CNLCau Gweithredol

golygu

Hen CNLCau Gweithredol

golygu

Cyfunwyd y cyrff yma gyda'i adrannau perthnasol.

Pwyllgorau cynghori

golygu
 • Pwyllgorau Cynghori ar Anheddau Amaethyddol
 • Pwyllgor Cynghori Cymru ar Reoliadau Adeiladu
 • Pwyllgor Deintyddol Cymru
 • Pwyllgor Meddygol Cymru
 • Pwyllgor Nyrsio a Bydwreigiaeth Cymru
 • Pwyllgor Optometrig Cymru
 • Pwyllgor Fferyllol Cymru
 • Pwyllgor Cynghori Gwyddonol Cymru
 • Pwyllgor Cynghorol Therapïau Cymru

Tribiwnlys

golygu
 • Tribiwnlys Tir Amaethyddol Cymru
 • Tribiwnlys Adolygu Iechyd Meddwl
 • Tribiwnlys Anghenion Addysgol Arbennig Cymru
 • Tribiwnlys Apeliadau Arolygwyr Cofrestredig Ysgolion Cymru
 • Tribiwnlys Apeliadau Cofrestredig Arolygwyr Addysg Feithrin
 • Tribiwnlys Eiddo Preswyl Cymru
 • Tribiwnlys Prisio Cymru
 • Tribiwnlys y Gymraeg
 • Panel Dyfarnu Cymru