Cymdeithas y Beibl

Cymdeithas anenwadol i gyflenwi copïau o'r Beibl trwy'r byd yw Cymdeithas y Beibl, yr enw llawn yw Y Gymdeithas Feiblaidd Frytanaidd a Thramor (Saesneg: British and Foreign Bible Society).

Ffurfiwyd y gymdeithas yn Llundain ar 4 Mawrth 1804. Rhoddwyd y sbardun i greu'r gymdeithas pan gerddodd Mary Jones 25 milltir o Lanfihangel-y-pennant i'r Bala i geisio prynu Beibl gan Thomas Charles. Nid oedd ganddo yr un yn weddill, ond o weld siom Mary, gwerthodd un oedd wedi ei addo i rywun arall iddi.

Ar ymweliad a Llundain yn nechrau 1804, soniodd wrth nifer o gyfeillion am yr hanes, gan bwysleisio'r prinder o Feiblau Cymraeg. Ymhlith y rhai oedd yn amlwg yn y gymdeithas yn ei dyddiau cynnar roedd William Wilberforce. Ymestynnodd ei gwaith i Loegr, India a rhai o wledydd Ewrop.

Cysylltiad allanolGolygu