Cyrcydu (ymarfer)

Ymarfer sy'n hyfforddi cyhyrau'r morddwyd, y glun a'r ffolen, llinyn y gar, yn ogystal â chryfhau'r esgyrn, gewynnau a mewniad y tendonau yng ngwaelod y corff ydy cyrcydu. Ystyrir cyrcydu yn ymarfer allweddol er mwyn cynyddu cryfder a maint coesau a ffolennau.

Mae cyrcydu hefyd yn godiad cystadleuol yn codi pŵer.