Dau-Enaid

Term ar gyfer person o drydedd rywedd sydd yn aelod o un o bobloedd brodorol America neu'r Cenhedloedd Cyntaf yw Dau-Enaid. Gan amlaf mae'n golygu enaid gwrywol ac enaid benywol yn byw yn yr un corff. Mae'r term hefyd yn cael ei ddefnyddio gan rai Americanwyr Brodorol cyfoes sy'n hoyw, lesbiaidd, deurywiol, trawsryweddol, queer a rhyngrywiol i ddisgrifio eu hunain.

Symbol trawsryweddol
Trawsrywedd
Hunaniaethau
Androgynedd · Anneuaidd · Dau-Enaid · Dyn traws · Kathoey · Menyw draws · Trydydd rhywedd
Pynciau
Cwestiynu · Trawsrywioldeb
Agweddau clinigol a meddygol
Dysfforia rhywedd · Llawdriniaeth ailbennu rhyw · Therapi hormonau trawsryweddol
Agweddau cyfreithiol a chymdeithasol
Cydnabyddiaeth gyfreithiol · Symbolau · Trawsffobia
Rhestrau
Pobl
Categori
Y blwch hwn: gweld  sgwrs  golygu