Dysfforia rhywedd

Y diagnosis ffurfiol a ddefnyddir gan seicolegwyr a meddygon i ddisgrifio personau sy'n teimlo bod ganddynt hunaniaeth ryweddol sy'n wahanol i'w rhyw biolegol yw anhwylder hunaniaeth ryweddol neu ddysfforia rhywedd. Dosbarthiad seiciatrig sy'n disgrifio'r problemau sy'n ymwneud â thrawsrywioldeb, hunaniaeth drawsryweddol, a thrawswisgo ydyw. Dyma yw'r dosbarthiad diagnostig a gymhwysir gan amlaf at drawsrywiolion.

Symbol trawsryweddol
Symbol trawsryweddol
Trawsrywedd
Hunaniaethau
Androgynedd · Anneuaidd · Dau-Enaid · Dyn traws · Kathoey · Menyw draws · Trydydd rhywedd
Pynciau
Cwestiynu · Trawsrywioldeb
Agweddau clinigol a meddygol
Dysfforia rhywedd · Llawdriniaeth ailbennu rhyw · Therapi hormonau trawsryweddol
Agweddau cyfreithiol a chymdeithasol
Cydnabyddiaeth gyfreithiol · Symbolau · Trawsffobia · Deddf Cydnabod Rhywedd 2004
Rhestrau
Pobl
Categori
Y blwch hwn: gweld  sgwrs  golygu

Dyfynnodd Harry Benjamin, endocrinolegwr ac un o'r meddygon cyntaf i gynorthwyo trawsrywiolion wrth gael llawdriniaeth ailgyfeirio rhyw, o lythyr a dderbyniodd wrth Dr Christian Hamburger, y meddyg a wnaeth drin Christine Jorgensen:[1]

These many personal letters from almost 500 deeply unhappy persons leave an overwhelming impression. One tragic existence is unfolded after another; they cry for help and understanding. It is depressing to realize how little can be done to come to their aid. One feels it a duty to appeal to the medical profession and to the responsible legislature: do your utmost to ease the existence of these [people] who are deprived of the possibilities of a harmonious and happy life—through no fault of their own.

Cyfeiriadau golygu

  1. Benjamin, H. (1966). The transsexual phenomenon. New York: Julian Press, tud. 69.

Dolenni allanol golygu