Deilen

un o organau planhigyn sy'n arbenigo mewn creu ffotosynthesis

Mewn botaneg mae'r ddeilen yn organ planhigyn sy'n arbenigo mewn creu ffotosynthesis.

Dail glaswellt

Mae'r ddeilen, hefyd, yn caniatáu i'r planhigyn anadlu carbon deuocsid i mewn a gollwng ocsigen allan (yn y broses a elwir yn respiradu. Mae'n gryn ddadl pam fod dail wedi esblygu i'r siâp fflat, tenau nodwediadol; dywed rhai iddyn nhw wneud hyn er mwyn cael mwy o oleuni'r haul ond cred eraill iddyn nhw esblygu i'r siâp yma er mwyn gollwng mwy o CO2.

Defnyddir dail yn y gegin ac fel meddyginiaeth i wella afiechydon.

Gweler hefyd golygu