Rhai diodydd alcoholig traddodiadol

Diod sy'n cynnwys ethanol (a adwaenir yn fwy cyffredin fel alcohol) yw diod feddwol. Weithiau caiff diod feddwol ei galw'n ddiod alcoholaidd neu'n ddiod gadarn. Rhennir diodydd meddwol i mewn i dri prif gategori: cwrw, gwinoedd a gwirodydd.

Yfir diodydd meddwol yn y mwyafrif o wledydd y byd. Mae gan bob cenedl ddeddfau sy'n rheoli'r modd y cânt eu cynhyrchu, gwerthu a'u hyfed. Mae'r cyfreithiau hyn yn nodi'r oed y gall person yfed neu brynu'r diodydd hyn yn gyfreithlon. Amrywia'r oed hyn rhwng 16 a 25 mlwydd oed, yn dibynnu ar y genedl ac ar y math o ddiod. Gyda'r mwyafrif o wledydd, yr oed cyfreithiol i brynu ac yfed alcohol yw 18 mlwydd oed.[1]

Gwelir alcohol yn cael ei gynhyrchu a'i yfed yn y mwyafrif o ddiwylliannau'r byd, o bobloedd hela a chasglu i genhedloedd-wladwriaeth.[2] Yn aml, mae diodydd meddwol yn chwarae rhan bwysig mewn digwyddiadau cymdeithasol y diwylliannau hyn. Mewn nifer o ddiwylliannau, mae yfed yn chwarae rôl allweddol mewn rhyngweithio cymdeithasol - oherwydd effeithiau niwrolegol alcohol yn bennaf.

CyfeiriadauGolygu

  1. Minimum Age Limits Worldwide. Adalwyd ar 2009-09-20 International Center for Alcohol Policies
  2. Volume of World Beer Production European Beer Guide. Adalwyd ar 2006-10-17
Chwiliwch am diod feddwol
yn Wiciadur.