Dwygyfylchi

Gallai Dwygyfylchi gyfeirio at un o ddau beth: