Eisteddfod Genedlaethol Cymru Aberpennar 1905

Cynhaliwyd yr Eisteddfod Genedlaethol yn Aberpennar yn 1905.

Prif Gystadlaethau
Cystadleuaeth Teitl y Darn Ffugenw Enw
Y Gadair Gorau Arf, Arf Dysg - Atal y wobr
Y Goron Ann Griffiths yr Emynyddes - T. Mafonwy Davies