Eisteddfod Genedlaethol Cymru Abertawe 1907

Cynhaliwyd yr Eisteddfod Genedlaethol yn Abertawe yn 1907.

Prif Gystadlaethau
Cystadleuaeth Teitl y Darn Ffugenw Enw
Y Gadair John Bunyan Bethel Thomas Davies
Y Goron Y Greal Sanctaidd - J. Dyfnallt Owen