Eisteddfod Genedlaethol Cymru Caerfyrddin 1911

Cynhaliwyd yr Eisteddfod Genedlaethol yng Nghaerfyrddin yn 1911.

Prif Gystadlaethau
Cystadleuaeth Teitl y Darn Ffugenw Enw
Y Gadair Iorwerth y Seithfed - Gwilym Ceiriog
Y Goron Gwerin Cymru - Crwys