Eisteddfod Genedlaethol Cymru Llangollen 1908

Cynhaliwyd yr Eisteddfod Genedlaethol Cymru yn Llangollen, Sir Ddinbych yn 1908.

Prif Gystadlaethau
Cystadleuaeth Teitl y Darn Ffugenw Enw
Y Gadair Ceiriog - J.J. Williams
Y Goron Owain Glyndwr - Emyr Davies