Eisteddfod Genedlaethol Cymru Llundain 1887

Cynhaliwyd yr Eisteddfod Genedlaethol yn Llundain yn 1887.

Ysgrifenodd Elias Owen draethawd ar lên gwerin ar gyfer yr Eisteddfod, lle ceir hanes y Fuwch Frech a chwedlau eraill; roedd hyn yn sail i'w gyfrol enwog Welsh Folklore (1899).

Prif Gystadlaethau
Cystadleuaeth Teitl y Darn Ffugenw Enw
Y Gadair Y Frenhines Victoria - Robert Arthur Williams
Y Goron John Penry - J. Cadvan Davies (Cadfan)