Gallai Elfed gyfeirio at un o sawl peth:

Hanes a daearyddiaeth
  • Elfed, ffurf Gymraeg Diweddar ar Elmet, un o deyrnasoedd y Brythoniaid (gogledd Lloegr heddiw)
  • Elfed, cwmwd yn Nyfed yr Oesoedd Canol
Pobl
Gweler hefyd