Dinas yn y Swistir a phrifddinas canton Fribourg yw Fribourg (Ffrangeg: Fribourg, Almaeneg: Freiburg neu Freiburg im Üechtland). Saif ar afon Sarine, gyda'r hen ddinas ar fryn creigiog uwchben yr afon, 581 medr uwch lefel y môr. Roedd y boblogaeth yn 2005 yn 33,008, gyda'r mwyafrif yn siarad Ffrangeg fel mamiaith (63.6%) ac yn Gatholig o ran crefydd (69%).

Golygfa o Fribourg

Sefydlwyd y ddinas yn 1157 gan Berchtold IV von Zähringen. Gwerthwyd hi i frenhinllin yr Habsburg yn 1277. Roedd y ddinas mewn cynghrair a dinas Bern yn y Canol Oesoedd.

Mae Prifysgol Fribourg yn enwog. Ymhlith ei chyn-fydyrwyr mae Syr T. H. Parry-Williams.