Prifddinas canton Valais yn y Swistir yw Sion (Almaeneg: Sitten),

Notre-Dame de Valère, Sion

Ceir olion yma o'r cyfnod Neolithig, ac mae cromlech Sion-Petit-Chasseur (2.900-2200 CC) yn un o'r esiamplau gorau yn ardal yr Alpau. Yn y cyfnod Rhufeinig, fel Sedunum. Yn ddiweddarach, daeth yn ganolfan Esgobaeth Sion; roedd yr esgob hefyd yn dirfeddiannwr mawr ac a phwerau seciwlar.

Yng nghanol y 19g roedd Sion yn ddinas ddwyieithog, gyda tua hanner y trigolion yn siarad Ffrangeg fel mamiaith a hanner yn siarad Almaeneg, ond erbyn hyn mae'n ddinas Ffrangeg ei hiaith.