Geirfa'r Drydedd Reich

Dyma restr o eiriau, termau, cysyniadau ac arwyddeiriau a ddefnyddwyd yn ystod y Drydedd Reich.


A B C Ch D Dd E F Ff G Ng H I J L Ll M N O P Ph R Rh S T Th U W Y

EGolygu

  • Endlösung (der Judenfrage)—ateb terfynol (cwestiwn yr Iddweon) -- plan Natsïaidd i ddifodi'r Iddewon—gwelwch Yr Holocost

HGolygu

KGolygu

LGolygu

SGolygu

VGolygu