Gallai gorsedd gyfeirio at un o sawl peth:

Eisteddfodol:

Llenyddiaeth:

Pentref