Gwobr Goffa Dr John Davies

Gwobr goffa dan nawdd y Coleg Cymraeg Cenedlaethol yw Gwobr Goffa Dr John Davies. Dyfernir hi ar gyfer y traethawd estynedig orau ar unrhyw agwedd o Hanes Cymru (llyfr) yn y Gymraeg gan fyfyriwr is-raddedig. Ystyrir traethodau a gyflwynwyd gan fyfyrwyr israddedig a raddiodd o brifysgol yng Nghymru yn 2017 yn unig.

Fe'i henwyd ar ôl yr hanesydd amlwg ac awdur Hanes Cymru, Dr John Davies (hanesydd). Dyfarnwyd Dr Davies yn Gymrawd o'r Coleg Cymraeg yn 2013. Adnabwyd Dr Davies fel John Davies, 'Bwlchllan' ar lafar. Bu’n astudio yng Ngholeg Prifysgol Caerdydd, Coleg y Drindod, Caergrawnt ac fe’i penodwyd yn ddarlithydd Prifysgol Abertawe. Bu am 18 mlynedd yn warden Neuadd Pantycelyn, Aberystwyth, ac yn darlithio - yn bennaf drwy gyfrwng y Gymraeg - yn yr Adran Hanes a Hanes Cymru. Bu hefyd yn un o sylfaenwyr Cymdeithas yr Iaith Gymraeg.

Yn ogystal â Gwobr Goffa Dr John Davies, mae'r Coleg Cymraeg hefyd yn dyfarnu Gwobr Goffa Eilir Hedd Morgan i gydnabod cyfraniad unigolyn o dan ddeugain oed i faes gwyddorau ac addysgu’r gwyddorau drwy’r Gymraeg.

Enillwyr y WobrGolygu

  • 2016 - Catrin Howells, Ponterwyd, myfyrwraig y Gyfraith, Prifysgol Caerdydd, "A yw creu Awdurdodaeth Gyfreithiol ar wahân i Gymru bellach yn anorfod?"
  • 2017 - Ceiri Wyn Corker, Boduan, myfyriwr Hanes, Prifysgol Bangor, "Archwiliad i’r cysylltiad rhwng pêl-droed a chymdeithas a hunaniaeth yng ngogledd Cymru"
  • 2018 - Elen Mererid Osmond Hughes, Prifysgol Aberystwyth, "Archwilio egwyddorion imperialaeth newydd y 18eg ar 19eg ganrif yng Nghymu’r oesoedd canol yn dilyn concwest Edward y Cyntaf"

DolenGolygu