Gallai Hugh Owen gyfeirio at un o sawl person, yn cynnwys: