Gallai Huw Jones gyfeirio at un o sawl person:

Gweler hefyd golygu