Gallai Llwydiarth gyfeirio at un o sawl lle yng Nghymru:

Un o ddau blasdy enwog: