Agor y brif ddewislen
Llyn Tanygrisiau

Cronfa ddŵr gerllaw pentref Tanygrisiau yn ardal Blaenau Ffestiniog yng Ngwynedd yw Llyn Tanygrisiau (hefyd Llyn Ystradau).

Adeiladwyd yr argae i ffurfio'r llyn yn 1960; cyn hynny roedd y tir yn ddyffryn corsiog gyda tri phwll bychan, Llyn Ceg Twnel, Llyn Inclen a Gelliwog. Adeiladwyd y gronfa i gymeryd y dŵr sy'n dod i lawr o Lyn Stwlan wedi iddo gael ei ddefnyddio i gynhyrchu trydan dŵr. Pan adeiladwyd y llyn, boddwyd hen dwnel a rhan o drac Rheilffordd Ffestiniog, a phan ail-agorwyd y rheilffordd i dwristiad bu raid adeiladu twnel a thrac newydd gerllaw'r llyn.

I'r gorllewin o'r llyn mae'r Moelwyn Mawr a'r Moelwyn Bach, ac mae nifer o nentydd sy'n tarddu ar eu llethrau yn llifo i'r llyn. Mae Afon Goedol yn llifo allan o'r llyn ac yn ymuno ag Afon Dwyryd.

LlyfryddiaethGolygu