Llys Cyfiawnder Rhyngwladol

Prif lys barn y Cenhedloedd Unedig yw'r Llys Cyfiawnder Rhyngwladol (Saesneg: International Court of Justice, Ffrangeg: Cour internationale de Justice). Ei bencadlys yw'r Palas Heddwch yn Den Haag yn yr Iseldiroedd.

Palas Heddwch, pencadlys y Llys Cyfiawnder Rhyngwladol

Sefydlwyd y llys gan Siarter y Cenhedloedd Unedig yn 1945, a dechreuodd ar ei waith yn 1946. Ei brif waith yw barnu ar faterion cyfreithiol a gyflwynir iddo gan wahanol wledydd ac i roi barn ar ymholiadau cyfreithiol gan wahanol sefydliadau. Mae'n cynnwys 15 barnwr a etholir am gyfnod o naw mlynedd gan y Cenhedloedd Unedig. Cynhelir etholiadau bob tair blynedd, gyda thraean o'r aelodaeth yn ymddeol neu'n ceisio ail-etholiad bob tro.

Comin Wikimedia
Mae gan Gomin Wikimedia
gyfryngau sy'n berthnasol i: