Marie Curie Cancer Care

Elusen gofrestredig sy'n darparu gofal yn rhad ac am ddim i gleifion sy'n dioddef o gancr terfynol ydy Marie Curie Cancer Care. Gwnant hyn yng nghartrefi'r cleifion ac mewn hosbisau. Sefydlwyd yr elusen yn 1948, sef yr un flwyddyn a'r Gwasanaeth Iechyd Gwladol.

Yn y flwyddyn ariannol 2010/11, darparodd yr elusen ofal i 31,800 o gleifion yn y gymuned ac yn ei naw hosbis, ynghyd a darparu cefnogaeth i deuluoedd y cleifion hefyd.[1] Mae dros 2,700 o nyrsys, doctoriaid a gweithwyr iechyd eraill yn darparu'r gofal hwn.

Yn naw hosbis Marie Curie, telir sylw i safon byw y cleifion yn ogystal a darparu cefnogaeth allweddol i'w teuluoedd. Marie Curie yw'r darparwr mwyaf o welyau hosbis y tu allan i'r Gwasanaeth Iechyd Gwladol.[1]

CyfeiriadauGolygu