Meini Neolithig wedi eu haddurno

Ceir meini Neolithig wedi eu haddurno mewn sawl rhan o Ewrop.

Carreg gerllaw cloddfa Bryn Celli Ddu, Môn ac arni gerfiadau Celtaidd.
Nid yw'r erthygl hon yn trafod Croesau Celtaidd, a gafodd eu naddu ganrifoedd yn ddiweddarach.

Cymru golygu

Yng Nghymru ac mae'r cerrig hyn ymhlith y gwaith celf cynharaf yng Ngwledydd Prydain. Mewn un achos (Barclodiad y Gawres) mae'r garreg oddi fewn i'r siambr gladdu gyda llinellau igam-ogam drosti. Ychydig iawn o gerrig wedi'u cerfio fel hyn sydd ar gael yng Nghymru: Bryn Celli Ddu, Llanfechell, Cae Dyni yn Llŷn a Garn Wen a Garn Turne ym Mhenfro.[1]

Yna aml, ceir ffynnon neu lyn gerllaw i'r cerrig hyn.

Delweddau golygu

Cyfeiriadau golygu

  1. Y Faner Newydd, Rhif 47, Gwanwyn 2009