Gallai Mochdre gyfeirio at un o ddau le yng Nghymru :