Nodyn:Resbiradaeth erobig

Diagram yn dangos y broses o respirau erobig
Hunanborthwyr: Planhigion, algae a sawl math o facteria
Cyfansoddion organig
Heterotroffiaid: Anifeiliaid, ffwng a sawl math o facteria
Resbiradu erobig (saethau coch) ydy'r prif ddull y mae ffwng a phlanhigion yn cael eu hynni ar ffurf cyfansoddion organig a grewyd yn wreiddiol drwy ffotosynthesis (saeth werdd).