Ordofigaidd

Cyfnod blaen Cyfnod hon Cyfnod nesaf
Cambriaidd Ordofigaidd Silwraidd
Cyfnodau Daearegol

Cyfnod daearegol rhwng y Cyfnodau Cambriaidd a Silwraidd yw'r Cyfnod Ordofigaidd. Dechreuoedd tua 490 miliwn o flynyddoedd yn ôl hyd at oddeutu 50-80 miliwn o flynyddoedd yn ôl. Yn ystod y Cyfnod Ordofigaidd difodwyd 60 y cant o anifeiliaid a phlanhigion y ddaear. Enwyd y cyfnod hwn ar ôl yr Ordoficiaid, llwyth Celtaidd a roedd yn byw yng Nghymru. Disgrifiwyd ym 1879 gan Charles Lapworth ac mae cyfnod gyda chreigiau nodweddol o'r cofnodau Cambriaidd a Silwraidd. ***(Angen egluro hyn)***

LibertyFormationSlab092313.jpg
Trilobit (Asaphus lepidurus) o St Petersburg, Rwsia

Yn ystod y cyfnod hwn roedd cyfandiroedd y dde yn ffurfio'r uwchgyfandir Gondwana ac roedd y rhain yn drifftio i gyfeiriad Pegwn y De. Roedd môr bas yn gorchuddio'r rhan fwyaf o gyfandiroedd America, Ewrop a Gondwana.

Mae llawer o ffosilau môr o'r cyfnod, gan gynnwys graptolitau, trilobitau a brachiopodau.