System (stratigraffeg)

Israniadau o haenau o greigiau daearegol ydy System wedi'i sylfaenu ar oed y creigiau o fewn yr un cyfnod o amser; cânt eu cysylltu gyda dull o'u dyddio a elwir yn "epoc", sy'n air wedi'i ddiffinio o fewn llinell amser daeareg. Term ydyw, felly, sy'n diffinio haenau o greigiau a grewyd ar yr un adeg, ac mae'n gyfystyr i'r term 'Oes' mewn termau daearegol. Mae System yn isddosbarth o "erathemau" (o'r gair 'era'). Oddi fewn i System ceir yr israniadau Cyfres (stratigraffeg) a Chyfnod.

Does a wnelo System ddim oll a 'lithostratigraphy', sy'n rhannu creigiau o ran litholeg.

Gweler hefyd

golygu
e  h
Unedau daearegol mewn amser a stratigraffeg[1]
Talpiau o (strata) creigiau mewn stratigraffeg Cyfnodau o amser mewn cronoleg daearegol Nodiadau
Eonothem
Eon
cyfanswm o 4, hanner biliwn o flynyddoed, neu ragor
Erathem
Gorgyfnod
cyfanswm o 10, sawl can miliwn o flynyddoedd
System
Cyfnod
diffiniwyd 22, degau i ~miliwn o flynyddowedd
Cyfres
Cyfres (Epoc)
degau o filiynnau o flynyddoedd
Uned
Oes
miliynnau o flynyddoedd
Chronozone
Chron
llai nag oes, nis defnyddir yn llinell amser yr ICS

Cyfeiriadau

golygu
  1. Comisiwn Rhyngwladol ar Stratograffeg. "International Stratigraphic Chart" (PDF).