Gallai Pandy gyfeirio at:

  • Pandy, adeilad a ddefnyddid ar gyfer pannu

Nifer o leoedd yng Nghymru, yn cynnwys: