England Regionen.png

Lefel uchaf o lywodraeth leol yn Lloegr yw'r rhanbarth, a adwaenir yn swyddogol fel Rhanbarth Swyddfa'r Llywodraeth. Mae naw rhanbarth, fel a ganlyn:

  1. Llundain Fwyaf
  2. De-ddwyrain Lloegr
  3. De-orllewin Lloegr
  4. Gorllewin Canolbarth Lloegr
  5. Gogledd-orllewin Lloegr
  6. Gogledd-ddwyrain Lloegr
  7. Swydd Efrog a'r Humber
  8. Dwyrain Canolbarth Lloegr
  9. Dwyrain Lloegr