Rhestr Llywyddion y Comisiwn Ewropeaidd

Llywydd Uchel Awdurdod y Gymuned Glo a Dur Ewropeaidd (ECSC) cyn i'r Cytundeb Cyfuniad ddod i rym (1967):

Llywyddion y Comisiwn Ewropeaidd:

Mae Cyngor yr Undeb Ewropeaidd yn enwebu un o'r aelodau'r Comisiwn Ewropeaidd.