Rhestr llenorion Perseg hyd 1900

Dyma restr anghyflawn, o reidrwydd, o lenorion yn yr iaith Berseg hyd tua'r flwyddyn 1900. Mae'n cynnwys awduron a beirdd nid yn unig o Bersia ei hun (Iran heddiw), ond hefyd Affganistan, Tajikistan, Irac, Uzbekistan, Pacistan ac India yn ogystal. Rhoddir enwau'r awduron yn ôl trefn yr wyddor Rufeinig yn y cyfnodau hanesyddol isod. Mae rhai enwau'n digwydd mwy nag unwaith.

Cyn y goresgyniad IslamaiddGolygu

Collwyd llawer o lenyddiaeth Berseg hynafol yn ystod y goresgyniad. Mae gwaith yr awduron canlynol wedi goroesi.

O'r goresgyniad Islamaidd hyd yr 8fed ganrifGolygu

Cyfrannai rhai dwsinau o awduron Iranaidd i lenyddiaeth Arabeg, Perseg, neu Pahlavi yn y cyfnod Umayyid. Er nad ydynt yn sefyll allan am eu cyfraniad i lenyddiaeth Berseg, mae eu henwau'n cynnwys:

9fed ganrifGolygu

10fed ganrifGolygu

11eg ganrifGolygu

12fed ganrifGolygu

13eg ganrifGolygu

14eg ganrifGolygu

15fed ganrifGolygu

16eg ganrifGolygu

17eg ganrifGolygu

18fed ganrifGolygu

19eg ganrifGolygu