Gall yr enw Rhys Jones gyfeirio at sawl person:

Fel rhan o'r enw: