Rhybudd -- oherwydd camddefnydd y wici oddi wrth y cyfeiriad IP hwn, cafodd ei flocio am wythnos. Os ailddigwydda'r broblem, bydd y bloc nesaf yn hirach.

Dyn ni'n gwybod bod nifer o bobl yn rhannu defnydd y cyfeiriad IP hwn, a dydyn ni ddim am atal pobl rhag wneud cyfraniadau positif. Os yw bloc yn eich effeithio, crëwch gyfrif gan gyfrifiadur rhywle arall os gwelwch yn dda, ac wedyn defnyddiwch y cyfrif i olygu yma.


Warning -- because of misuse of the wiki from this IP address, it has been blocked for a week. If the problem recurs, the next block will be longer.

We know that a number of people share the use of this IP address, and we don't want to stop people making positive contributions. If a block is affecting you, please create an account using a computer somewhere else, and then use the account to edit here.

Alan 13:57, 16 Medi 2008 (UTC)

Rhybudd olafGolygu

Mae'n ymddangos mai IP cyfrifiadur mewn ysgol neu lyfrgell yn Sir y Fflint yw hwn. Oni bai am hynny byddai'n cael ei flocio heddiw am fandaliaeth i'r erthygl planed. Does dim byd ond rwtsh a fandaliaeth wedi dod o'r IP hwn. Os ydyw'r cyfrifiadur mewn ysgol dw'n gobeithio bydd athraw(es) yn darllen hyn ac yn rheoli ei ddefnydd. Ar sail y cyfraniadau hyd yn hyn fydd hi fawr o golled os ceiff ei flocio am gyfnod sylweddol. Rhybudd olaf yw hyn. Anatiomaros 23:09, 1 Gorffennaf 2010 (UTC)

Bloc 6 misGolygu

Digon ydy digon. Gweler yma. Anatiomaros 18:51, 16 Medi 2010 (UTC)

Shirley TempleGolygu

Diolch am gyfrannu, ond dwi wedi dadwneud dy olygiad i'r erthygl hon. Doedd e ddim yn dyfynnu unrhyw ffynonellau, roedd safbwynt personol o ryw fath ynddo (ar Wicipedia rhaid ysgrifennu gyda safbwynt niwtral bob amser) ac roedd gwallau iaith hefyd. Os wyt am ailychwanegu'r wybodaeth wnei di ddyfynnu dy ffynonellau o leiaf? Cathfolant (sgwrs) 14:35, 30 Medi 2013 (UTC)

Dyma dudalen sgwrs ar gyfer defnyddiwr anhysbys sydd heb greu cyfrif eto, neu nad yw'n ei ddefnyddio. Felly mae'n rhaid inni ddefnyddio'r cyfeiriad IP i'w adnabod. Mae cyfeiriadau IP yn gallu cael eu rhannu rhwng nifer o ddefnyddwyr. Os ydych chi'n ddefnyddiwr anhysbys ac yn teimlo'ch bod wedi derbyn sylwadau amherthnasol, crëwch gyfrif neu mewngofnodwch i osgoi cael eich drysu gyda defnyddwyr anhysbys eraill o hyn ymlaen.