"Tŵr Babel" IaithGolygu

Beth am gynnwys y canlynol at dy broffeil?

Byddai dy enw wedyn yn ymddangos yn y rhestr o sy'n siarad Llydaweg

=Golygu

Dwi ddim yn siarad cymraeg nag eidaleg fel mamiaith. Diolch. Bianchi-Bihan 15:02, 5 Chwefror 2008 (UTC)

KrennlavaroùGolygu

  • Ar wirionez a zo kazus d'an hini a zo kablus.
  • Da vrud n'eo nemet da obererezh:

Loch plenk brein pe ti mein benerezh.

LlydawGolygu

Pam fuost ti mor anghyfrifol ag i symud Llydaw i "Llydaw (gwlad)" heb ymgynghori â neb cyn wneud hynny? Dwi wedi llwyddo, ar ôl cryn dipyn o drafferth a gwastraffu fy amser, i adfer yr hen drefn a chreu tudalen gwahaniaethu Llydaw (gwahaniaethu). Paid â symud Llydaw neu unrhyw erthygl bwysig arall heb ofyn am farn pobl eraill yn gyntaf ar y dudalen Sgwrs neu yn y Caffi, os gwelwch yn dda. Dwi ddim isio dod yma a gweld fod Cymru wedi'i symud i "Cymru (gwlad)"! Dwi'n ffyddlon hefyd y byddai pawb arall yma yn cytuno. Anatiomaros 16:19, 28 Mawrth 2008 (UTC)

Llydaw ar y Wiki SaesnegGolygu

Mae angen cywiro'r Wiki Saesneg; prin fod arno sôn am frenhinoedd a breninesau Llydaw. Mae angen ffeithiau arni hefyd megis y niferoedd sy'n siarad Llydaweg, nifer ysgolion Diwan. Mihelpa i os fedra i, ond nid hen wreigan mo Llydaw bellach, eithr merch ifanc, hardd sy'n ysgwyd ei gwallt yn y gwynt ac yn camu ymlaen yn llawn hyder. Llywelyn2000 12:07, 9 Ebrill 2009 (UTC)

Dy gymorth os gweli di'n dda?Golygu

Tybed a wnei di gymrydd golwg ar Sgwrs:Bro-Gwened os gweli di'n dda? Diolch. Llywelyn2000 03:09, 15 Awst 2009 (UTC)

Beirdd o Wlad y Basg yn Eisteddfod Genedlaeth Yr Wyddgrug 2007Golygu

Ie, fi dynnodd y llun (ac mae erthygl am y peth). Croeso i ti uwchlwytho fo at y wcic Llydaweg - mae pob un o fy lluniau Flickr ar gael o dan drwydded Creative Commons (Attribution-Share Alike 2.0 Generic), sy'n golygu bod hawl gyda unrhyw un ei ail ddefnyddio heb ofyn am fy nghaniatad, ond dw i yn gofyn am gydnabyddiaeth. --Ben Bore 12:31, 24 Awst 2009 (UTC)

CategoryGolygu

Hi! We made a category: Categori:Defnyddwyr o'r tu allan i Gymru (Wikipedians outside of Wales). If you are out of Wales, as I see, you can put it into your user page, as I did. - Eino81 05:12, 21 Medi 2009 (UTC)

Enwau ieithioedd - angen llythyrennau brasGolygu

Helo, rwy'n gweld eich bod chi'n defnyddio llythyrennau bach gydag enwau ieithoedd (e.e. "cymraeg"), ond rwy'n meddwl taw llythyrennau bras y dylech chi eu defnyddio (e.e. "Cymraeg") - boed nhw'n enwau neu'n ansoddeiriau. Dim ond dysgwr ydw i hefyd, ond rwy'n eitha siwr am hyn. Mae'n naturiol i bobl Saesneg, achos mae'r Saesneg yn defnyddio priflythyrennau hefyd, ond efallai nid yw'r Ffrangeg? Luke 16:34, 20 Rhagfyr 2009 (UTC)

Yn Llydaweg dim llythyrennau bras am iaith nac ansoddair. Dim yn gwybod am y Ffranngeg.Bianchi-Bihan 16:55, 20 Rhagfyr 2009 (UTC)
Dwi wedi newid y categoriau i gynnwys y briflythyren fras. Mae'n arfer mewn rhai ieithoedd, fel Ffrangeg, i ddefnyddio priflythrennau bychain, ond dim yn achos y Gymraeg.
ON Diolch am dy waith gyda'r enwau personol, Bianchi-Bihan. Anatiomaros 17:01, 20 Rhagfyr 2009 (UTC)

Trefn yr wyddorGolygu

Er eich hysbysrwydd, mae "Caerffili" yn dilyn "Caerfyrddin" yn nhrefn yr wyddor, gan bod "ff" yn llythyren unigol sy'n dilyn "f" yn yr wyddor. (Digwyddodd yn y rhestr ar dudalen Trefi yng Nghymru wedi eu gefeillio â threfi yn Llydaw.) Luke 18:20, 29 Rhagfyr 2009 (UTC)

GwenGolygu

Sut mae Bianchi-Bihan? Diolch am roi Gwen i ni (mae hi'n ddel!). Cofia roi {{gwahaniaethu}} mewn erthyglau fel hyn i greu'r categori. Diolch a chofion, Anatiomaros 23:23, 4 Gorffennaf 2010 (UTC)

CromlechGolygu

Diolch am ymateb. Mae Cromlech yn Gymraeg (a rhai ieithoedd eraill) yn golygu rhywbeth hollol wahanol i gylch o gerrig. Llywelyn2000 (sgwrs) 07:47, 30 Awst 2012 (UTC)

Erthygl Lydaweg?Golygu

Mae gennym ni WiciBrosiect bychan o'r enw Llwybrau Byw! Tybed a fuaset yn sgwennu erthygl fechan yn y Llydaweg am unrhywbeth sy'n ymwneud ag arfordir Cymru? Mi wna inna erthygl ar cy, dewis di'r pwnc! Diolch a chofion, Llywelyn2000 (sgwrs) 17:44, 7 Rhagfyr 2013 (UTC)

Mae rhai erthyglau yn cael eu sgwennu bop mis. https://br.wikipedia.org/wiki/Abergele oedd yr un diwethaf.A https://br.wikipedia.org/wiki/Saundersfoot o'r blaen. Bianchi-Bihan (sgwrs) 15:22, 10 Ionawr 2014 (UTC)
br:Morfa Rhuddlan ha br:Bae Caerfyrddin heddiw. Bianchi-Bihan (sgwrs) 15:33, 10 Ionawr 2014 (UTC)

Bydd eich cyfri'n cael ei ailenwiGolygu

22:30, 17 Mawrth 2015 (UTC)

RenamedGolygu

03:21, 19 Ebrill 2015 (UTC)