"Tŵr Babel" IaithGolygu

Beth am gynnwys y canlynol at dy broffeil?

Byddai dy enw wedyn yn ymddangos yn y rhestr o sy'n siarad Llydaweg

=Golygu

Dwi ddim yn siarad cymraeg nag eidaleg fel mamiaith. Diolch. Bianchi-Bihan 15:02, 5 Chwefror 2008 (UTC)[]

KrennlavaroùGolygu

  • Ar wirionez a zo kazus d'an hini a zo kablus.
  • Da vrud n'eo nemet da obererezh:

Loch plenk brein pe ti mein benerezh.

LlydawGolygu

Pam fuost ti mor anghyfrifol ag i symud Llydaw i "Llydaw (gwlad)" heb ymgynghori â neb cyn wneud hynny? Dwi wedi llwyddo, ar ôl cryn dipyn o drafferth a gwastraffu fy amser, i adfer yr hen drefn a chreu tudalen gwahaniaethu Llydaw (gwahaniaethu). Paid â symud Llydaw neu unrhyw erthygl bwysig arall heb ofyn am farn pobl eraill yn gyntaf ar y dudalen Sgwrs neu yn y Caffi, os gwelwch yn dda. Dwi ddim isio dod yma a gweld fod Cymru wedi'i symud i "Cymru (gwlad)"! Dwi'n ffyddlon hefyd y byddai pawb arall yma yn cytuno. Anatiomaros 16:19, 28 Mawrth 2008 (UTC)[]

Llydaw ar y Wiki SaesnegGolygu

Mae angen cywiro'r Wiki Saesneg; prin fod arno sôn am frenhinoedd a breninesau Llydaw. Mae angen ffeithiau arni hefyd megis y niferoedd sy'n siarad Llydaweg, nifer ysgolion Diwan. Mihelpa i os fedra i, ond nid hen wreigan mo Llydaw bellach, eithr merch ifanc, hardd sy'n ysgwyd ei gwallt yn y gwynt ac yn camu ymlaen yn llawn hyder. Llywelyn2000 12:07, 9 Ebrill 2009 (UTC)[]

Dy gymorth os gweli di'n dda?Golygu

Tybed a wnei di gymrydd golwg ar Sgwrs:Bro-Gwened os gweli di'n dda? Diolch. Llywelyn2000 03:09, 15 Awst 2009 (UTC)[]

Beirdd o Wlad y Basg yn Eisteddfod Genedlaeth Yr Wyddgrug 2007Golygu

Ie, fi dynnodd y llun (ac mae erthygl am y peth). Croeso i ti uwchlwytho fo at y wcic Llydaweg - mae pob un o fy lluniau Flickr ar gael o dan drwydded Creative Commons (Attribution-Share Alike 2.0 Generic), sy'n golygu bod hawl gyda unrhyw un ei ail ddefnyddio heb ofyn am fy nghaniatad, ond dw i yn gofyn am gydnabyddiaeth. --Ben Bore 12:31, 24 Awst 2009 (UTC)[]

CategoryGolygu

Hi! We made a category: Categori:Defnyddwyr o'r tu allan i Gymru (Wikipedians outside of Wales). If you are out of Wales, as I see, you can put it into your user page, as I did. - Eino81 05:12, 21 Medi 2009 (UTC)[]

Enwau ieithioedd - angen llythyrennau brasGolygu

Helo, rwy'n gweld eich bod chi'n defnyddio llythyrennau bach gydag enwau ieithoedd (e.e. "cymraeg"), ond rwy'n meddwl taw llythyrennau bras y dylech chi eu defnyddio (e.e. "Cymraeg") - boed nhw'n enwau neu'n ansoddeiriau. Dim ond dysgwr ydw i hefyd, ond rwy'n eitha siwr am hyn. Mae'n naturiol i bobl Saesneg, achos mae'r Saesneg yn defnyddio priflythyrennau hefyd, ond efallai nid yw'r Ffrangeg? Luke 16:34, 20 Rhagfyr 2009 (UTC)[]

Yn Llydaweg dim llythyrennau bras am iaith nac ansoddair. Dim yn gwybod am y Ffranngeg.Bianchi-Bihan 16:55, 20 Rhagfyr 2009 (UTC)[]
Dwi wedi newid y categoriau i gynnwys y briflythyren fras. Mae'n arfer mewn rhai ieithoedd, fel Ffrangeg, i ddefnyddio priflythrennau bychain, ond dim yn achos y Gymraeg.
ON Diolch am dy waith gyda'r enwau personol, Bianchi-Bihan. Anatiomaros 17:01, 20 Rhagfyr 2009 (UTC)[]

Trefn yr wyddorGolygu

Er eich hysbysrwydd, mae "Caerffili" yn dilyn "Caerfyrddin" yn nhrefn yr wyddor, gan bod "ff" yn llythyren unigol sy'n dilyn "f" yn yr wyddor. (Digwyddodd yn y rhestr ar dudalen Trefi yng Nghymru wedi eu gefeillio â threfi yn Llydaw.) Luke 18:20, 29 Rhagfyr 2009 (UTC)[]

GwenGolygu

Sut mae Bianchi-Bihan? Diolch am roi Gwen i ni (mae hi'n ddel!). Cofia roi {{gwahaniaethu}} mewn erthyglau fel hyn i greu'r categori. Diolch a chofion, Anatiomaros 23:23, 4 Gorffennaf 2010 (UTC)[]

CromlechGolygu

Diolch am ymateb. Mae Cromlech yn Gymraeg (a rhai ieithoedd eraill) yn golygu rhywbeth hollol wahanol i gylch o gerrig. Llywelyn2000 (sgwrs) 07:47, 30 Awst 2012 (UTC)[]

Erthygl Lydaweg?Golygu

Mae gennym ni WiciBrosiect bychan o'r enw Llwybrau Byw! Tybed a fuaset yn sgwennu erthygl fechan yn y Llydaweg am unrhywbeth sy'n ymwneud ag arfordir Cymru? Mi wna inna erthygl ar cy, dewis di'r pwnc! Diolch a chofion, Llywelyn2000 (sgwrs) 17:44, 7 Rhagfyr 2013 (UTC)[]

Mae rhai erthyglau yn cael eu sgwennu bop mis. https://br.wikipedia.org/wiki/Abergele oedd yr un diwethaf.A https://br.wikipedia.org/wiki/Saundersfoot o'r blaen. Bianchi-Bihan (sgwrs) 15:22, 10 Ionawr 2014 (UTC)[]
br:Morfa Rhuddlan ha br:Bae Caerfyrddin heddiw. Bianchi-Bihan (sgwrs) 15:33, 10 Ionawr 2014 (UTC)[]

Bydd eich cyfri'n cael ei ailenwiGolygu

22:30, 17 Mawrth 2015 (UTC)

RenamedGolygu

03:21, 19 Ebrill 2015 (UTC)