Shwmae, Felipe08! Croeso mawr i Wicipedia — y gwyddoniadur rhydd. Message in English | Message en français
Diolch am ymuno â Wicipedia ac am eich cyfraniadau diweddaraf — fe obeithiwn y byddwch yn mwynhau cyfrannu yma.
Prosiect amlieithog i greu gwyddoniadur rhydd yw Wicipedia. Fe sefydlwyd y fersiwn gwreiddiol yn Saesneg yn 2001, a'r fersiwn Cymraeg yn 2003, a bellach mae 280,357 erthygl gennym. Rhowch gynnig ar y dolenni defnyddiol isod, a dysgu sut gallwch chi olygu unrhyw erthygl o ganlyniad. A chofiwch — dyfal donc a dyr y garreg.
Y Caffi
Tudalen i ofyn cwestiynau ynglŷn â Wicipedia.
Cymorth
Cymorth ynglŷn â defnyddio Wicipedia.
Porth y Gymuned
Gwelwch beth sy'n mynd ymlaen a beth
sydd angen gwneud yma.
Golygu ac Arddull
Sut i olygu erthygl ac arddull erthyglau.
Hawlfraint
Y rheolau hawlfraint yma.
Cymorth iaith
Cymorth gyda'r iaith Gymraeg.
Polisïau a Chanllawiau
Rheolau a safonau a dderbynnir gan y gymuned.
Cwestiynau Cyffredin
Y cwestiynau cyffredin a ofynnir gan ddefnyddwyr.
Tiwtorial a'r Ddesg Gyfeirio
Dysgu sut i olygu cam wrth gam gyda'r Tiwtorial,
a chyflwynwch eich cwestiynau wrth y Ddesg Gyfeirio.
Y Pum Colofn
Egwyddorion sylfaenol y prosiect.

Dyma eich tudalen sgwrs lle gallwch dderbyn negeseuon gan Wicipedwyr eraill. I adael neges i Wicipedwr arall, dylech ysgrifennu ar dudalen sgwrs y defnyddiwr gan glicio ar y cysylltiad iddi, ac wedyn clicio ar y tab "sgwrs".

Ar ddiwedd y neges mewn tudalennau sgwrs (fel yr un yma), gadewch ~~~~, a bydd y cod yma yn gadael stamp eich enw ac amser gadael y neges. Os ydych am gael cymorth gan weinyddwyr, rhowch y nodyn {{Atsylwgweinyddwr}} ar eich tudalen sgwrs.

Fe obeithiwn y byddwch yn mwynhau cyfrannu yma,
Y Wicipedia Cymraeg


Cofion cynnes,

Anatiomaros 00:22, 31 Rhagfyr 2009 (UTC)Ateb[ateb]

Cynnyrch peiriant cyfieithu golygu

 
Warning!

Thank you, Felipe08, for your new article, or contributions to, Rede Globo.

Sorry us, but we removed her, because it appears that automatic translation product engine (like Google Translate) was.

If you want to see an article about that subject on Wikipedia, which you can write it in the original Welsh rather than with the help of machine translation?

Thank you.

Confused?! Read an explanation to this garbled English message here

 
Rhybudd!

Diolch, Felipe08, am eich erthygl newydd am, neu gyfraniadau at, Rede Globo.

Mae'n flin gennym ni, ond cafwyd gwared arni hi, oherwydd ymddengys mai cynnyrch peiriant cyfieithu awtomatig (fel Google Translate) yr oedd.

Os ydych am weld erthygl am y pwnc hwnnw ar y Wicipedia hwn, a allwch ei hysgrifennu hi mewn Cymraeg gwreiddiol yn hytrach na gyda chymorth peiriant cyfieithu?

Diolch.

-- Xxglennxx (sgw.cyf.) 20:15, 26 Mehefin 2011 (UTC)Ateb[ateb]