Shwmae, Lo Ximiendo! Croeso mawr i Wicipedia — y gwyddoniadur rhydd. Welcome message in English
Diolch am ymuno â Wicipedia ac am eich cyfraniadau diweddaraf — fe obeithiwn y byddwch yn mwynhau cyfrannu yma.
Prosiect amlieithog i greu gwyddoniadur rhydd yw Wicipedia. Fe sefydlwyd y fersiwn gwreiddiol yn Saesneg yn 2001, a'r fersiwn Cymraeg yn 2003, a bellach mae 279,401 erthygl gennym. Rhowch gynnig ar y dolenni defnyddiol isod, a dysgu sut gallwch chi olygu unrhyw erthygl o ganlyniad. A chofiwch — dyfal donc a dyr y garreg.
Y Caffi
Tudalen i ofyn cwestiynau ynglŷn â Wicipedia.
Cymorth
Cymorth ynglŷn â defnyddio Wicipedia.
Porth y Gymuned
Gwelwch beth sy'n mynd ymlaen a beth
sydd angen gwneud yma.
Golygu ac Arddull
Sut i olygu erthygl ac arddull erthyglau.
Hawlfraint
Y rheolau hawlfraint yma.
Cymorth iaith
Cymorth gyda'r iaith Gymraeg.
Polisïau a Chanllawiau
Rheolau a safonau a dderbynnir gan y gymuned.
Cwestiynau Cyffredin
Y cwestiynau cyffredin a ofynnir gan ddefnyddwyr.
Tiwtorial a'r Ddesg Gyfeirio
Dysgu sut i olygu cam wrth gam gyda'r Tiwtorial,
a chyflwynwch eich cwestiynau wrth y Ddesg Gyfeirio.
Y Pum Colofn
Egwyddorion sylfaenol y prosiect.

Dyma eich tudalen sgwrs lle gallwch dderbyn negeseuon gan Wicipedwyr eraill. I adael neges i Wicipedwr arall, dylech ysgrifennu ar dudalen sgwrs y defnyddiwr gan glicio ar y cysylltiad iddi, ac wedyn clicio ar y tab "sgwrs".

Ar ddiwedd y neges mewn tudalennau sgwrs (fel yr un yma), gadewch ~~~~, a bydd y cod yma yn gadael stamp eich enw ac amser gadael y neges. Os ydych am gael cymorth gan weinyddwyr, rhowch y nodyn {{Atsylwgweinyddwr}} ar eich tudalen sgwrs.

Fe obeithiwn y byddwch yn mwynhau cyfrannu yma,
Y Wicipedia Cymraeg


Cofion cynnes, Deb (sgwrs) 12:43, 23 Ionawr 2020 (UTC)Ateb[ateb]

You didn't seem to read what I said Golygu

You wrote: "The English version I'm displaying is completely different than the current version." Even if that were true, it doesn't belong on the Welsh Wikipedia and will be deleted unless you produce a Welsh version quickly. Deb (sgwrs) 09:04, 24 Ionawr 2020 (UTC)Ateb[ateb]

Now I'd rather make an unlinked compilation of terms used by The Church of Almighty God. Besides, I admit a lack of Welsh comprehension. --Lo Ximiendo (sgwrs) 09:14, 24 Ionawr 2020 (UTC)Ateb[ateb]
Then why do you want to make an article here? If it's in order to publicise this church, that's not acceptable. Deb (sgwrs) 09:21, 24 Ionawr 2020 (UTC)Ateb[ateb]
May the entry display only the history of The Church of Almighty God, like the Greek Wikipedia does?
Besides, I thought that a subpage could be left alone if it was made as a hobby project. --Lo Ximiendo (sgwrs) 09:25, 24 Ionawr 2020 (UTC)Ateb[ateb]
There are different rules on different wikipedias, but we don't allow promotion even on user pages. Deb (sgwrs) 18:46, 25 Ionawr 2020 (UTC)Ateb[ateb]
The title is not even good Welsh. Try "Eglwys Duw Hollalluog". With the possessive, there should be no article and no mutation. Anyway, I agree with Deb's concerns regarding the content. --Dani di Neudo (sgwrs) 20:38, 25 Ionawr 2020 (UTC)Ateb[ateb]