Studia Celtica

Cylchgrawn ysgolheigaidd blynyddol a gyhoeddir yng Nghymru yw Studia Celtica. Mae'n ymdrin a phynciau ieithyddol yn bennaf, gyda'r mwyafrif o'r erthyglau yn Saesneg ond a rhai mewn Cymraeg neu Almaeneg.

Cyhoeddir y cylchgrawn gan Wasg Prifysgol Cymru ar ran Bwrdd Gwybodau Celtaidd Prifysgol Cymru. Cyhoeddwyd Studia Celtica gyntaf yn 1966, gyda J.E. Caerwyn Williams fel golygydd. Yn 1993, unwyd y cylchgrawn hwn a Bwletin y Bwrdd Gwybodau Celtaidd. Ers hynny mae Studia Celtica: Bwletin y Bwrdd Gwybodau Celtaidd wedi cynnwys pynciau mewn archaeloeg, hanes a llenyddiaeth sy'n berthnasol i astudiaethau Celtaidd.