Cyfres (stratigraffeg)

Mae'r erthygl hon yn trafod cyfres o greigiau; ceir erthygl arall am y rhaniad amser o'r un enw.

Israniadau o haenau o greigiau daearegol ydy Cyfres wedi'i sylfaenu ar oed y creigiau; cânt eu cysylltu gyda dull o'u dyddio a elwir yn "epoc", sy'n air wedi'i ddiffinio o fewn llinell amser daeareg.

Mae cyfres yn is-ddosbarth o ddosbarth a elwir yn "System"; ceir hefyd israniadau oddi fewn i gyfres.

Term ydyw, felly, sy'n diffinio haenau o greigiau a grewyd ar yr un adeg, ac mae'n gyfystyr i'r term 'epoc'.

Enghreifftiau

golygu

Mae'r canlynol (fel y gwelir yn y tabl ar y dde) yn enghreifftiau o gyfresi (daearegol): Cyfres Pleistosenaidd, Plïosenaidd, Mïosenaidd a Chyfres Oligosenaidd.

Gweler hefyd

golygu
e  h
Unedau daearegol mewn amser a stratigraffeg[1]
Talpiau o (strata) creigiau mewn stratigraffeg Cyfnodau o amser mewn cronoleg daearegol Nodiadau
Eonothem
Eon
cyfanswm o 4, hanner biliwn o flynyddoed, neu ragor
Erathem
Gorgyfnod
cyfanswm o 10, sawl can miliwn o flynyddoedd
System
Cyfnod
diffiniwyd 22, degau i ~miliwn o flynyddowedd
Cyfres
Cyfres (Epoc)
degau o filiynnau o flynyddoedd
Uned
Oes
miliynnau o flynyddoedd
Chronozone
Chron
llai nag oes, nis defnyddir yn llinell amser yr ICS

Cyfeiriadau

golygu
  1. Comisiwn Rhyngwladol ar Stratograffeg. "International Stratigraphic Chart" (PDF).